ค้นหาบล็อกนี้

กำลังโหลด...

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

ประกาศวันหยุดทำการพิเศษ

สำนักงาน จสท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศให้วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นวันหยุดทำการพิเศษของโรงรับจำนำของเทศบาล
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สถ.บูม220โรงตึ๊งท้องถิ่น โปร่งใส-เน้นบริการ/มอบรางวัลอปท.จัดการดีเด่น

สถ.บูม220โรงตึ๊งท้องถิ่น โปร่งใส-เน้นบริการ/มอบรางวัลอปท.จัดการดีเด่น -
สยามรัฐ Issued date 1 June 2011

สถ.:นาย ขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ในฐานะประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) กล่าวว่า โรงรับจำนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม2503 เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนยากจน จะได้ไม่ต้องกู้ยืมเงินจากเอกชนในอัตราดอกเบี้ยสูงและยังเป็นประโยชน์ในการ ควบคุมการรับซื้อของโจรด้วย ซึ่งสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานทางธุรการ มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการดำเนินงาน ตรวจตราโรงรับจำนำของ อปท. ให้มีการปรับปรุงการดำเนินงานของโรงรับจำนำอย่างต่อเนื่องให้มีความโปร่งใส มีความมั่นคง และให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี
อธิบดีสถ.กล่าว อีกว่า นอกจากนี้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน สำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังได้จัดโครงการคัดเลือกสถานธนานุบาลดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2554 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคัดเลือกสถานธนานุบาลดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น ให้เป็นแบบอย่างแก่สถานธนานุบาลอื่นๆ และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป โดยมีผลการคัดเลือกดังนี้ สถานธนานุบาลขนาดใหญ่ รางวัลชนะเลิศ สถานธนานุบาลเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา รองชนะเลิศอันดับ 1 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง รองชนะเลิศอันดับ 2 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองป่าโมก รางวัลชมเชย สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสมุทรสาคร
สถานธนานุบาลขนาดกลาง รางวัลชนะเลิศ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแม่ริม รองชนะเลิศอันดับ 1 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนาสาร รองชนะเลิศอันดับ 2 สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลเสิงสาง รางวัลชมเชย สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองน่าน สถานธนานุบาลขนาดเล็ก รางวัลชนะเลิศ สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง รองชนะเลิศอันดับ 1 สถานธนานุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง รองชนะเลิศอันดับ 2 สถานธนานุบาลเทศาลตำบลทุ่งโฮ้ง รางวัลชมเชย สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ทั้งนี้จะมีการมอบโล่รางวัลสถานธนานุบาลดี เด่นฯ ในวันที่ 16 มิถุนายน2554 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่สถานธนานุบาลที่ได้รับการพัฒนาเสริมสร้าง ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่พนักงานให้ดีเด่นยิ่งขึ้น
"ประชาชน ทั่วไปสามารถประมูลทรัพย์หลุดจำนำคุณภาพดีราคาถูกเช่น เพชร ทองคำ นาฬิกา เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือของมีค่าอื่นๆ ได้ที่โรงรับจำนำของ อปท.ทั่วประเทศ พร้อมให้บริการรับจำนำทรัพย์สินแก่ประชาชนในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ปัจจุบันมีโรงรับจำนำของ อปท. ตั้งอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศจำนวน 220 แห่ง เป็นโรงรับจำนำของเทศบาล 219 แห่ง และขององค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง"นายขวัญชัย กล่าว

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คอลัมน์ ท้องถิ่นชวนรู้: โรงตึ๊งอปท. -
ข่าวสด (กรอบบ่าย) Issued date 23 May 2011

ปัจจุบัน สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจำนวน 220 แห่งทั่วประเทศ ในปีนี้มีอายุครบรอบ 51 ปีของการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริการรับจำนำทรัพย์สินแก่พี่น้องประชาชนในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
วง เงินไม่เกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 บาท วงเงิน 5,000-30,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1.0 บาท และวงเงินตั้งแต่ 30,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 บาท จึงขอเชิญชวนพี่น้องไปใช้บริการ นอกจากนี้สถานธนานุบาลบริหารงานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ขอให้มั่นใจในการบริการ

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สถานธนานุบาลหยุดยาว 5 วัน

ครม.อนุมัติให้ 16 พ.ค.54 เป็นวันหยุด ทำให้หยุดยาวได้ 5 วัน

ทำเนียบฯ 30 พ.ย. - นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอของสำนักเลขาธิการ ครม.ในเรื่องการสลับหรือเลื่อนวันหยุดประจำปี 2554 และมีมติให้วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2554 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งจะทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องถึง 5 วัน คือ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2554 ซึ่งเป็นวันพืชมงคลไปจนถึงวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2554 ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา ทั้งนี้ เพื่อต้องการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เม็ดเงินไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ และเคยดำเนินการมาแล้วในปี 2551 และปี 2552.-สำนักข่าวไทย

ซึ่ง จสท. ก็ประกาศให้วันที่ 16 พฤษภาคม 2554 เป็นวันหยุดของสถานธนานุบาลด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

ขออภัยในความไม่สะดวก

เนื่องจากในขณะนี้สถานธนานุบาลของเทศบาล (โรงรับจำนำ) ขาดสภาพคล่องเนื่องจากมีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ ทำให้การรับจำนำสิ่งของจากประชาชนไม่คล่องตัวเท่าที่ควร (ผู้มาจำนำสิ่งของอาจต้องรอหน่อย) ซึ่งทางสถานธนานุบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้ โดยในคราวเปิดประชุมสภาเทศบาลในสมัยหน้า ทางสถานธนานุบาล จะได้ทำญัตติเสนอขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเพื่อขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน มาใช้จ่ายเป็นทุนหมุนเวียนในการรับจำนำสิ่งของอีกครั้งหนึ่ง

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

วันจันทร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554

การประมูลขายทอดตลาดทรัพย์หลุดจำนำเดือนมากราคม ๒๕๕๔

เนื่องจากในเดือนมกราคม ๒๕๕๔ วันเสาร์แรกของเดือนตรงกับวันที่ ๑ มกราคม ซึ่งเป็นวัดหยุดเนื่องในวันปีใหม่ และในวันดังกล่าว ไม่มีการประกาศราคาซื้อขายทองคำ ทำให้ไม่สามารถประมูลขายทอดตลาดทรัพย์หลุดจำนำได้ ทาง สำนัก จสท. จึงได้ประกาศให้สถานธนานุบาลของเทศบาล เลื่อนการประมูลขายทอดตลาดทรัพย์หลุดจำนำเป็น วันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ ครับ

วันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554

วันหยุดของสถานธนานุบาล ในปี พ.ศ.๒๕๕๔

สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สถาธนานุบาลของเทศบาลมีวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ วันขึ้นปีใหม่
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ วันมาฆบูชา
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๔ วันจักรี
วันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๔ วันสงกรานต์
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ วันฉัตรมงคล
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ วันพืชมงคล
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ วันวิสาขบูชา
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ วันอาฬาหบูชา
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ วันเข้าพรรษา
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ วันแม่
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ วันปิยมหาราช
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ วันพ่อ
วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ วันส่งท้ายปีเก่า

ถ้าวันหยุดใดตรงกับวันเสาร์ - อาทิตย์ ให้หยุดชดเชยได้อีก ๑ วัน
สำหรับเทศบาลเืองสุไหงโก-ลก ให้มีวันหยุดเพิ่มขึ้นอีก สองวัน คือ วันตรุษอิดิ้ลฟิตี้ (วันรายอปอซอ) และวันตรุษอิดิ้ลอัฎฮา(วันรายอฮัจยี)